Haiku memo 2012-11-06 ~ 11-30

f:id:Snowowl:20121116121534j:plain
フィギュア萌え族:hatena


f:id:Snowowl:20121116235558j:plain
おはうー:hatena


f:id:Snowowl:20121117132907j:plain
ドール部:hatena


f:id:Snowowl:20121117233637j:plain
おはうー:hatena


DSC02366.JPG
写真:flickr


DSC02380.JPG
ID:flickr


DSC02381.JPG
ID:flickr


f:id:Snowowl:20121120180932j:plain
酉の市:Hatena


f:id:Snowowl:20121121121347j:plain
フィギュア萌え族:Hatena


DSC02343.JPG
ID:flickr


f:id:Snowowl:20121122120618j:plain
看板部:Hatena


f:id:Snowowl:20121123070811j:plain
おはうー:Hatena


f:id:Snowowl:20121124075156j:plain
おはうー:Hatena


DSC02515.JPG
ID:flickr


f:id:Snowowl:20121125082304j:plain
おはうー:Hatena


f:id:Snowowl:20121126123325j:plain
写真:Hatena


DSC02535.JPG
ID:flickr


f:id:Snowowl:20121128122231j:plain
葉写真:Hatena


DSC02550.JPG
ID:flickr


f:id:Snowowl:20121129125508j:plain
フィギュア萌え族:Hatena


f:id:Snowowl:20121130113421j:plain
ドール部:Hatena